Vážení zákazníci,

nacházíte se v důležité části našeho obchodu, která je tu hlavně pro vás. Nápověda by vám měla pomoci nejen při nákupu, ale i celkové orientaci v našem obchodě. Pokud jste u nás poprvé, měla by nápověda být vašim startovním bodem, kde najdete všechny základní informace o platbách, vyhledávání, sortimentu, reklamacích, způsobu doručení a vůbec o všem, na co byste se v souvislosti s nákupem přes Internet rádi zeptali. Samozřejmě, že i pokročilý uživatel zde najde všechny informace, pokud si zrovna neví rady. Pokud raději preferujete telefonický nebo elektronický kontakt, naše údaje jsou vám k dispozici. Jsme rádi, že jste do našeho obchodu zavítali a doufáme, že s našimi službami budete spokojeni.

 

1. Všeobecné podmínky

2. Dodací a platební podmínky

3. Reklamace

4. Vrácení a výměna zboží

5. Ochrana osobních dat

 

 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě filiphockey.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

Objednávka a uzavření kupní smlouvy
1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu filiphockey.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s nákupním řádem, jakož i reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.

2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí

4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny.

6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu filiphockey.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo ve smyslu ust. § 1829 odst.  (1) Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů.  A ve smyslu § 1831 (1) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel . A ve smyslu ust. § 1832 odst. 1 odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů  odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.  Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od smlouvy:

1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

Práva a povinnosti prodávajícího

1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v termínu uvedeném v objednávce a dodat na adresu kupujícího. Tato povinnost se však nevztahuje na objednávku, ze které je zřejmé či pravděpodobné, že kupující zboží odebere a platbu neprovede.

2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné (viz.Ochrana osobních údajů).

3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

5. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.


Práva a povinnosti kupujícího

1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

3. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14dnů od doručení.

4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou.

  

 

3. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

provozovatel: Filiphockey s.r.o.

provozovna: Výstaviště Černá louka, pavilon E č.p. 3187/13, 728 26 Moravská Ostrava

odpovědný vedoucí: Filip Tomeš

IČO: 27789608, DIČ: CZ27789608

Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH

 

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky.

 

 Způsoby plateb:

  - platba při převzetí zboží na dobírku

  - platba při převzetí zboží na dobírku službou Obchodní balík

  - platba zboží převodem


   Odebrání objednávky z internetového obchodu:
   
        Internetovou objednávku lze na kamenných obchodech pouze vyzvednout!!
     


 Dodání:

1. U každého zboží v katalogu je uveden údaj "expedice". Tento údaj znamená, v jaké lhůtě je zboží zabaleno a předáno dopravci. Jestliže je v jedné objednávce více druhů zboží s různými dodacími lhůtami expedice, platí pro vyřízení celé objednávky lhůta expedice nejdelší. U platby dobírkou počíná lhůta expedice běžet následující den po objednání.

2. Zboží je dodáno zákazníkovi prostřednictvím České pošty formou balíku nebo obchodního balíku. Zboží doručujeme pouze na území České republiky. Při větších objednávkách, které přesahují možnosti České pošty nebo zásilkách do zahraničí je nutná individuální dohoda, která proběhne na úrovni potvrzení objednávky.

3. Zboží je placeno při převzetí poštovní dobírkou. U platby dobírkou počíná lhůta expedice běžet následující den po objednání. Při zasílání zboží prostřednictvím České pošty se orientační lhůta doručení zásilky do domu rovná lhůtě expedice plus tři pracovní dny.

4. Pokud je hodnota zboží vyšší než 2.900Kč, poštovné hradíme za Vás a U zahraničních objednávek nad 5.000kč.  Do hodnoty 2.500Kč je cena poštovného 129,- Kč s DPH přes Českou poštu a přes PPL je cena 99,- Kč s DPH.

5. Za případné nedostatky v poskytovaných službách České pošty či PPL neneseme zodpovědnost.

 
4. REKLAMAČNÍ ŘÁD 

Reklamační řád obsahuje informace pro zákazníka při uplatňování reklamace zboží nakupovaného v internetovém obchodě filiphockey.cz

Reklamace se vyřizují na adrese prodávajícího :

 

Filiphockey.cz

Výstaviště Černá louka, pavilon E č.p. 3187/13, 728 26 Moravská Ostrava

Telefoní kontakt: 724 780 432
e-mail : info@filiphockey.cz

 

Podmínky reklamace

1. Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta.

2. Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které souvisí s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi.

3. Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 3 dnů písemně (e-mailem) informovat prodávajícího. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné rozdíly v množství či druhu, případné vady zboží, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují.

4. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.

5. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událosmti a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

6. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka v co nejkratší době od obdržení reklamace o postupu vyřízení.

7. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou na jeho uvedený email, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

8. Reklamace vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Veškeré náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží nese zákazník.

 

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1.června 2002. Ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti při vyřizování reklamací a záruce zboží. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

5. VRÁCENÍ A VÝMĚNA ZBOŽÍ 

Pokud jste neodhadli svou velikost, bez problémů Vám zboží vyměníme.

Dokonce pokud se Vám zboží nelíbí, můžete jej bez udání důvodu nejpozději do 14 dnů po odbržení vrátit. Proto můžete nakupovat v našem obchodě naprosto bez obav. Před výměnou či vrácením zboží nás, prosím, kontaktujte emailem, aby bylo možné dohodnout proces výměny/vrácení.

Je však zapotřebí dodržet tyto podmínky :

a) zboží nesmí být použito

b) zboží nesmí být nijak poškozeno

c) spolu se zboží je nutné zaslat originál dokladu, tzn. daňový doklad

d) veškeré poštovné hradí zákazník

e) peníze za zboží Vám pošleme ihned po obdržení balíku s vráceným zbožím, pokud toto bude splňovat podmínky a) až d) těchto podmínek.


6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

1. Při procesu registrace dochází k uchovávání registračních informací o zákaznících obchodu. To je realizováno z důvodu zjednodušení procesu nákupu. Při opakovaných návštěvách se zadává pouze uživatelské jméno a heslo, které jednoznačně identifikuje každého zákazníka. Informace jsou uchovávány a používány v souladu s platnými zákony České republiky. Na ochranu dat je kladen vysoký důraz. Data jsou v maximální možné míře chráněna proti zcizení a zneužití. Každý zákazník má právo požádat o vymazání z registru našeho obchodu. Dále jsou archivovány informace o uzavřených objednávkách a jejich položkách.

2. Evidované údaje zákazníků jsou výhradně používány pro potřeby internetového obchodu filiphockey.cz. Evidované údaje nejsou žádným způsobem poskytovány třetí straně. Pokud zákazník souhlasí, je jeho e-mailová adresa zařazena do seznamu zákazníků pravidelně obesílaných v rámci informačního servisu.

 

7. INFORMACE O EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online. V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin